หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
หลักการปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
หลักสูตร
การรับสมัครนักเรียน
รายงานประจำปี
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
เกียรติประวัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
เช็คเมลยินดีวิทย์
เฉพาะเจ้าหน้าที่
  Google
  ครูมืออาชีพ
  โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์
  สพท.สป.2
  สวนยินดีธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้น อ.3 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้น อ.2 ปีการศึกษา 2558
ผลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต2
รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2558